Tập tin : peru-m-lima1.jpg
Bản đồ-Lima-peru-m-lima1.jpg
2214x1780 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lima
Quyền tác giả : old.nii-ecos.ru