Tập tin : peru-m-lima2.jpg
Bản đồ-Lima-peru-m-lima2.jpg
2267x2406 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lima
Quyền tác giả : simo.ru