Tập tin : regions_lima_map.gif
Bản đồ-Lima-regions_lima_map.gif
338x384 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Lima
Quyền tác giả : www.convida.org