Tập tin : lima-location-map.jpg
Bản đồ-Lima-lima-location-map.jpg
800x1134 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lima
Quyền tác giả : www.whereig.com