Tập tin : lithuania.jpg
Bản đồ-Litva-lithuania.jpg
2152x1683 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Litva
Quyền tác giả : www.footiemap.com