Tập tin : lithuania_pol_2002.jpg
Bản đồ-Litva-lithuania_pol_2002.jpg
1022x1108 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Litva
Quyền tác giả : images.nationmaster.com