Tập tin : txu-oclc-224327931-nb31-5.jpg
Bản đồ-Lomé-txu-oclc-224327931-nb31-5.jpg
5376x4054 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lomé
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu