Tập tin : 1199098.jpg
Bản đồ-Malé-1199098.jpg
500x375 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : mw2.google.com