Tập tin : 1279999.jpg
Bản đồ-Malé-1279999.jpg
500x406 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : mw2.google.com