Tập tin : maldives-map.gif
Bản đồ-Malé-maldives-map.gif
950x1187 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : papers.risingsea.net