Tập tin : Mapa_Male.jpg
Bản đồ-Malé-Mapa_Male.jpg
942x1500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com