Tập tin : Male1.jpg
Bản đồ-Malé-Male1.jpg
800x1280 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : members.ozemail.com.au