Tập tin : map-of-adaaran-club-rannalhi-mal-atoll-kaafu-atoll-53685-20110806040057.png
Bản đồ-Malé-map-of-adaaran-club-rannalhi-mal-atoll-kaafu-atoll-53685-20110806040057.png
300x180 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : propimg.travellerspoint.com