Tập tin : Metro_Manila_Map.jpg
Bản đồ-Manila-Metro_Manila_Map.jpg
757x1355 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Manila
Quyền tác giả : www.bfhomes.net