Tập tin : manila-metro-map.jpg
Bản đồ-Manila-manila-metro-map.jpg
1696x2368 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Manila
Quyền tác giả : planetolog.com