Tập tin : manilamp1.jpg
Bản đồ-Manila-manilamp1.jpg
956x1570 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Manila
Quyền tác giả : www.whoa.org