Tập tin : Map_Approach_to_Manila.jpg
Bản đồ-Manila-Map_Approach_to_Manila.jpg
2000x2990 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Manila
Quyền tác giả : battleofmanila.org