Tập tin : Ph_map_manila_large.png
Bản đồ-Manila-Ph_map_manila_large.png
920x1115 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Manila
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org