Tập tin : IMG_0007.jpg
Bản đồ-Mata-Utu-IMG_0007.jpg
836x433 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Mata-Utu
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com