Tập tin : 650_001.jpg
Bản đồ-Mata-Utu-650_001.jpg
646x838 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Mata-Utu
Quyền tác giả : images.delcampe.com