Tập tin : IMG_0005.jpg
Bản đồ-Mata-Utu-IMG_0005.jpg
858x614 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Mata-Utu
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com