Tập tin : Location_map_Wallis.png
Bản đồ-Mata-Utu-Location_map_Wallis.png
542x701 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Mata-Utu
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org