Tập tin : mba09.jpg
Bản đồ-Mbabane-mba09.jpg
864x497 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Mbabane
Quyền tác giả : galenf.com