Tập tin : Monaco-Ville-Map.jpg
Bản đồ-Monaco-Monaco-Ville-Map.jpg
835x629 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monaco
Quyền tác giả : www.mappery.com