Tập tin : Monaco-Tourist-Map.jpg
Bản đồ-Monaco-Monaco-Tourist-Map.jpg
4803x1733 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monaco
Quyền tác giả : www.mappery.com