Tập tin : 2005_11_monaco_map.gif
Bản đồ-Monaco-2005_11_monaco_map.gif
280x300 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Monaco
Quyền tác giả : www.phespirit.info