Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Monaco-map.jpg
1166x1224 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monaco
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com