Tập tin : Monaco-Map-3.png
Bản đồ-Monaco-Monaco-Map-3.png
2000x2471 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Monaco
Quyền tác giả : mappery.com