Tập tin : monrovia_73.jpg
Bản đồ-Monrovia-monrovia_73.jpg
2100x1274 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : images.nationmaster.com