Tập tin : tlc_mapmonrovia.jpg
Bản đồ-Monrovia-tlc_mapmonrovia.jpg
658x516 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : www.tlcafrica.com