Tập tin : Map_of_Monrovia.png
Bản đồ-Monrovia-Map_of_Monrovia.png
1876x1779 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org