Tập tin : MonroviaMap.png
Bản đồ-Monrovia-MonroviaMap.png
640x458 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com