Tập tin : Monrovia-Overview-Map.jpg
Bản đồ-Monrovia-Monrovia-Overview-Map.jpg
1906x1462 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : mappery.com