Tập tin : Monrovia_Plan_Map_1830.jpg
Bản đồ-Monrovia-Monrovia_Plan_Map_1830.jpg
583x583 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org