Tập tin : ctr1881.png
Bản đồ-Monrovia-ctr1881.png
520x372 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : pics4.city-data.com