Tập tin : 4582562642_6baed40f67_z.jpg
Bản đồ-Moroni-4582562642_6baed40f67_z.jpg
640x450 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Moroni
Quyền tác giả : farm4.staticflickr.com