Tập tin : 800px-Meroni_and_moroni_on_modern_map.jpg
Bản đồ-Moroni-800px-Meroni_and_moroni_on_modern_map.jpg
382x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Moroni
Quyền tác giả : pool.fairmormon.org