Tập tin : South_America_Flag_Map_by_lg_studio.png
Bản đồ-Nam Mỹ-South_America_Flag_Map_by_lg_studio.png
1825x1919 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : fc02.deviantart.net