Tập tin : South-America-historical-map-1892.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-South-America-historical-map-1892.jpg
1499x2058 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.zonu.com