Tập tin : south-america-map1.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-south-america-map1.jpg
2309x2833 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.thehistoryblog.com