Tập tin : south_america.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-south_america.jpg
991x1301 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.ilibrarian.net