Tập tin : latin_america.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-latin_america.gif
1078x1310 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu