Tập tin : wa_img_cocaleros_map_intro.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-wa_img_cocaleros_map_intro.jpg
600x531 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www-tc.pbs.org