Tập tin : 1870_Johnson_Map_of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-johnson-1870.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-1870_Johnson_Map_of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-johnson-1870.jpg
3577x5000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org