Tập tin : south-america-map.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-south-america-map.jpg
1158x1517 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.geographicguide.net