Tập tin : South_America_map.png
Bản đồ-Nam Mỹ-South_America_map.png
1061x1560 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org