Tập tin : map_south_america.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-map_south_america.gif
400x528 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : static2.123teachme.com