Tập tin : map_of_south-america.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-map_of_south-america.jpg
466x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.lonelyplanet.com