Tập tin : saoutl.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-saoutl.gif
483x668 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com