Tập tin : SouthAmerica_roads.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-SouthAmerica_roads.gif
1412x2007 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.ezilon.com